Daulatpur

Sr NoNameFathers NameDistrictVillage
1Chandan kumar yadavShankar rayvaishaliDaulatpur
2Devender kumarBaiju rayvaishaliDaulatpur
3Rajender rayVasu rayvaishaliDaulatpur
4Sibji raiMahabir raivaishaliDaulatpur
Copyright @ 2014 CIMMYT All Rights Reserved || Developed By :Kisan Sanchar