Kubaulipur

Sr No. Farmerís Name Fatherís Name
1 Ram Lalit Singh Keshwar Singh
2 Dinesh Singh Ram Dyal Singh
3 Chandrashekhar Singh Lt. Jagan Nath Pratap Singh
4 Ajay Singh Madan prashad Singh
5 Ram Lalit Shah b/o Ganga Prashad Mahto Lt. Bartuh Mahto
6 Jitender Kumar Rameshwar Mahto
Copyright @ 2014 CIMMYT All Rights Reserved || Developed By :Kisan Sanchar